Başkanlık Divanı (Divan Kurulu - Heyeti)
Ünal Kılınç

Başkanlık Divanı (Divan Kurulu - Heyeti)

Bilindiği gibi; 634 sayılı Kat Mülkiyeti Yasasına tabi olan apartman ve sitelerde yılda bir kez olağan ve gerekli durumlarda birden çok kez olağanüstü genel kurul yapılır. Yasa, genel kurul toplantılarıyla ilgili bir çok hüküm içermekteyse de, toplantının yönetimiyle ilgili bir hüküm getirmemiştir. Bazı binalarda Genel Kurul, Yönetici  tarafından açılır, sürdürülür ve sonuçlandırılır. Ancak, bu uygulama bazı sakıncalar içerebilir ve bağımsız bölüm malikleri tarafından uygun görülmeyebilir.

Bu nedenle, özellikle çok sayıda bağımsız bölüme sahip bina ve sitelerde,dernekler kanunu ve kooperatifler kanunu uygulamalarından esinlenerek; olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında, üç yada daha fazla kişiden seçimle başkanlık divanı oluşturulmakta ve toplantı başkanlık divanınca yürütülüp sonuçlandırılmaktadır.

Bu şekilde süreç; Genel Kurul'a hesap verme konumundaki yönetici veya yönetim kurulu üyeleri dışında sürdürülmekte ve sonuçlandırılmaktadır.

Yasal bir engel olmamasına karşın, yönetici ve denetçilerin başkanlık divanında yer almaması etik açıdan doğrudur. Ancak, katılım azlığı ve diğer bazı nedenlerle başkanlık divanı oluşturulamazsa, yönetici veya denetçilerin başkanlık divanında yeralması mümkün olabilir.

Genel Kurul toplantısı; Yönetici tarafından başlatılır, yönetici veya bağımsız bölüm sahipleri tarafından başkanlık divanı adayları önerilir ve oylamayla başkanlık divanı oluşturulur.

Başkanlık divanı bir başkan, iki yada daha fazla üyeden oluşur. Başkan, hazurun tutanağı düzenleyerek toplantı yeter sayısının olup olmadığını kontrol eder ve yeterli çoğunluk varsa mevcut gündemi okur, olağan genel kurullarda katılanlarca önerilen hususların gündeme eklenmesini oya sunar, kabul edilenler gündeme eklenir, toplantının gidişatı başkanlık divanınca düzenlenir, gündemin gerçekleşmesinden sonra alınan kararlar yazılır ve malik yada vekillerce imzalanır, alınan kararlara katılmayan malikler karşı oy yazısıyla imza atarlar. Toplantının sona ermesiyle gerekli tutanaklar düzenlenir ve başkanlık divanının görevide sona erer. Başkanlık divanı başkanı ve üyeleride koşulları uygunsa denetçi, yönetici veya yönetim kurulu üyeliğine  aday olabilirler.

Kat Mülkiyeti Yasasında yer almayan başkanlık divanı uygulamasının, genel kurul toplantılarının düzenli ve tarafsızca yürütülmesi açısından yararlı bir uygulama olduğu dikkate alındığında, bu uygulamanın rutin ve devamlı hale getirilmesinde yarar görülmektedir.

Bu nedenle; uygulamanın bağımsız bölüm maliklerinin en az 4/5 oranındaki oyuyla kabul edilmesi halinde, sitemizin yönetim planına eklenmesi yerinde ve yararlı olacaktır.

Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
Üyeler Borç Listesi
Üyeler Borç Listesi
islami sohbetler islami sohbet dini sohbetler dini sohbet islami sohbet islami chat dini chat istanbul halı yıkama

SHELL DOWNLOAD php shell Takipçi Satın AL Clubhouse Takipçi Satın Al