Bugün 14 Kasım 2018 Çarşamba

2013 - Kantin İşletme Sözleşmesi

HAVUZ KATI KANTİN İŞLETMESİ KİRA SÖZLEŞMESİ

Tatil köyümüz mülkiyetinde bulunan kantin işletmesi, aşağıda dökümlü 16 genel madde üzerinden, taliplisi işletmeciye ilgili madde de geçen süre ile kiralanmıştır.

MADDE-1
Bu sözleşme Deniz Koru Tatil Köyü Yönetimi ile      arasında akdedilmiştir. Bundan sonra, DenizKoru Tatil Köyü; YÖNETİM, Ayşe Yavaş  İŞLETMECİ olarak anılacaktır.

Aşağıda nitelikleri belirtilen Yönetim’in hüküm ve tasarrufu altındaki işletme alanı,  25 Mayıs 2013 Cumartesi günü saat, 13:00’de yapılan teklif ile kiralanmıştır.

MADDE-2
Kiralanan İşletmenin Adresi:
İli : Tekirdağ, İlçesi: Çorlu, Yenice Belediyesi Uğur Mumcu Cad. No:32

MADDE-3
İşletmenin kiralanma süresi;
25.Mayıs.2013 tarihinden itibaren başlayıp, 15.Ekim 2013 tarihinde biter.

MADDE-4
İşletme Hizmeti;
İşletme Tatil Köyü’nün Kantin, Bar, Restoran kapsamında çalıştırılması için verilmiştir.
İşletmeci vergi mükellefi olup, gerekli vergi dairesine kaydını ilgili kanun süresinde yaptırıp vergi levhasını kantine asacaktır..
Bu hizmeti siteye sağlarken,
1-)İşletmede, Personel sayısı gündüz (hafta içi) 2 personel hafta sonu 3 kişi ve en az biri bayan personel olacaktır...
2-)İşletme havuz katının ve sahil(iskele, kumsal) temizliğinden sorumludur.
3-)Zengin yiyecek menüsü, alkollü ve alkosüz içecekler, çerez vb. gıda maddelerini hidjen ortamda günlük olarak temin edecek, işleyip servis yapacaktır.
4-)İşletme, site sakinleri dışında, dışarıdan müşteri kabul edemez.

MADDE-5
Kira Ücreti ve Akid,
Yönetim, hizmet karşılığında İşletmeden kira elektrik ve su gideri almayacaktır.
Yönetim tarafından teslimde su tesisatı, aydınlatma armatürleri ve ampulleri tam eskizsiz teslim edeceğinden, oluşacak arızaları işletme giderecek ve sezon bitiminde taşınmazı eksiksiz teslim edecektir.

MADDE-6
Fiyatlar;
A-)Servissiz alınan (evlere) içecek, çerez ve dondurma fiatları bakkal fiatını geçmiyecek.
B-)Servis hizmeti alınan her türlü yemek, içecek, meyve Yönetimle belirlenip ilgili yere asılacak ve internette yayınlanacaktır.

MADDE-7
Teminat;
Süzme su sayaç gideri ve ekli demirbaş ve iş durmasında Yönetimin zarar görmemesi için vadesiz 1.000,00TL’lık Ayşe Yavaş ödemeli senet alınmış olup, işletmenin sezon sonunda Yönetime devrinde muhataba iade edilecektir.


MADDE -8
Taşınmazın teslimine müteakip işletmeci, yapacağı yatırımlar için 15 gün içinde yatırıma başlayamadığı taktirde taşınmaz tekrar Yönetim’e geçer. Verilmiş bulunan teminat da irat kaydedilir.

MADDE-9
İşletmeci, proje gereğince yapacağı yapı ve tesislerle ilgili her türlü izinleri yetkili mercilerden almak ve yürürlükteki mevzuat hükümlerine uymak zorundadır.
Yönetim hiçbir sorumluluğu kabul etmeyecektir.

MADDE-10
İşletmeci, taşınmazla ilgili olarak Yönetim’in izni ve bilgisi olmadan bu hakkı devredemez, ortak alamaz, verilen yeri genişletemez, değiştiremez, amacı dışında kullanamaz, kısaca işbu sözleşmeyi devredemez.

MADDE-11
Mücbir Sebepler
Bu sözleşme çerçevesinde bir olayın mücbir sebep sayılabilmesi için, olaydan etkilenen tarafın gerekli özen ve dikkati göstermiş ve önlemleri almış olmasına karşın önlenemeyecek, kaçınılamayacak veya giderilemeyecek olması ve bu durumun sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerin yerine getirilmesini zaman ve/veya maliyet açısından önemli ölçüde veya tamamen olumsuz yönde etkilemesi gerekir.
Belirtilen bu genel esaslar çerçevesindeki, mücbir sebep sayılacak olaylar aşağıdaki hallerle sınırlı olmak veya ulusal veya uluslararası kuruluşlarca belgelendirilmek koşuluyla şunlardır.

a) Kısmi veya genel seferberlik ilanı,
b) Sabotaj, nükleer patlama veya sızıntıların meydana getirdiği sonuçlar,
c) Yangın, sel, deprem veya diğer doğal afetler ve salgın hastalıklar,
d) Ağır ekonomik bunalım nedeni ile olağanüstü hal ilanı.

MADDE-12
İşletmeci, kiralanan taşınmazla ilgili işletim süresince sabotaj, yangın gibi tehlikelere karşı her türlü tedbirleri almak, değerini düşürmeyecek, özelliğini, verim gücünü bozmayacak önlemleri almak ve tedbirsizlik, dikkatsizlik, ihmal, kusur gibi nedenlerle teslimden sonra vuku bulacak zarar ve ziyanı ödemek zorundadır. Yönetim hiçbir şekilde sorumu değildir.

MADDE-13
Projede değişiklik yapılması :
İşletmeci, bu sözleşme ile kiraya verilen taşınmaz üzerinde uygulanacak/uygulanan projede zorunlu nedenlerle değişiklik yapılmasının gerekmesi halinde Yönetim’e yazılı olarak başvurmak suretiyle projede değişiklik talebinde bulunabilirler.
Bu durumda Yönetim’in uygun görüşü ve yazılı onayı ile projede değişiklik yapılabilir.

MADDE-14
İşbu Sözleşmenin iptali halinde, tebligata müteakip 15 gün içerisinde işletme tahliye ve teslim edilir.
 

MADDE -15

Anlaşmazlık halinde, Çorlu İcra Daireleri ve Mahkemeleri yetkili kılınmıştır.

MADDE-16
İşletmeci, bu sözleşmede yazılı hususları olduğu gibi kabul ve taahhüt eder. Her türlü tebligat aşağıda belirtilen adresine yapılacaktır.


TESLİM EDİLEN KANTİN DEMİRBAŞLARI

DEMİRBAŞ CİNSİ   ADET
Bira Bardağı   13
Tuborg ayaklı bira bardağı   4
Büyük su bardağı   15
Rakı bardağı   19
Çay bardağı   25
Çay bardağı altlığı   20
Kahve fincanı   10
Kahve fincanı altlığı   10
Nescafe fincanı   2
Yemek tabağı   29
Kayık tabak   3
Sürahi   2
Tepsi   1
Elektrikli tava   1
Çay makinası   1
Su ısıtıcısı   1
Fritöz   1
Kahve makinası   1
Tost makinası (kırık)   1
Buzdolabı   1
Meşrubat dolabı   1
Kullanım suyu deposu   1
Kapaklı malzeme dolabı   2
Lavabo ve evye   1

 

Sözleşme Tarihi: 25.05.2013

İşletmeci;  
Adı Soyadı (Tüzel Kişilerde Ticaret ünvanı ve yetkililerin adı soyadı): Ayşe YAVAŞ
T.C. NO: 11522642036
Tebligat Adresi : Yenice Beldesi Güneş Sitesi Havuzlar Sok. No: Çorlu/Tekirdağ
Kışlık Adresi: Molla Gürhani Mah. Karakoyunlu Sok. Gonca Apt. No:43/9 Fatih-Çapa/İSTANBUL
Tel: 0545 6632020

Ayşe Yavaş                                                                          Kefil  Ayşe  Sazlıkaya
İmza                                                                                      İmza


Deniz Koru Tatil Köyü Yönetimi

Celalettin Rumi Aygün                         Kadir Kaplan                      Rıza Çelikgün
İmza                                                         İmza                                      İmza

ANKET

DenizKoru Yönetimi sizce nasıl oluşmalı?

Ankete Katıl »